неділя, 22 жовтня 2017 р.

...Вивчаємо та впроваджуємо...

Технологія модульного інтерактивного навчання


  • У модульній інтерактивній технології поєднуються нові підходи до навчання і елементи звичайного комбінованого уроку.
  • Застосування цієї технології корисне для вчителя своєю наступністю. Модульна інтерактивна технологія дозволяє уникнути шоку в учнів, тому що постійна рефлексія дає інформацію вчителю про стан навчального процесу.
  • Технологія передбачає таку організацію навчальної діяльності, при якій учень сам оперує навчальним змістом, що, безумовно, веде до глибокого і усвідомленого засвоєння матеріалу.
  • Технологія інтегрувала багато із того, що вже накопичено в педагогічній теорії і практиці. Так, ідея активності учня в процесі його чітких логічних дій, постійний самоконтроль своїх дій, індивідуалізований темп навчально-пізнавальної діяльності – все це елементи теорії програмованого навчання. З теорією розвивального навчання модульну технологію пов'язує ідея орієнтовної системи діяльності – поетапне формування розумових дій. Із психології узятий метод рефлексії.
  • Технологія має широкий діапазон внутрішнього саморозвитку, таким чином, в ній закладена енергія системи, що постійно розвивається. Застосування технології призводить до зростання компетентності як вчителя, так і учнів.slide18 1  • (Продовдення -  в  " методичних нотатках")

Немає коментарів:

Дописати коментар