понеділок, 31 серпня 2020 р.

Урок в 10 класі ( профільний рівень) з історіі Украінипо темі «Украінська революція»

 

Мета уроку:

- загальноосвітня: охарактеризувати відносини між ЦР та Тимчасовим урядом наприкінці 1917 – на поч. 1918 р.; визначити передумови, зміст та наслідки ІІ Універсалу Центральної Ради;

 

 - розвивальна: розвивати вміння працювати з джерелами інформації, аналізувати матеріал, робити висновки, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки; закріпити знання в тестових завданнях;

 

- виховна: сприяти формуванню національної свідомості учнів, їх історичної пам’яті, пов’язаної з державотворчими традиціями в Україні.

 

Завдання уроку: 

-  навчити учнів визначати хронологічну послідовність подій періоду  визвольних змагань;

 - показувати на карті місця основних подій періоду; 

-  на основі аналізу різних джерел інформації:

1. визначати причинно-наслідкові зв’язки між подіями, явищами та процесами періоду української революції;

2.описувати соціально-економічне становище, настрої населення в суспільстві в період 1917 року;

 

 Обладнання:

карта даного періоду, документи Універсалів УЦР, нформаційні джерела.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань

Вид уроку: урок –практикум :вирішення практичних завдань

Методи, які використовувалися під час проведення уроку – словесні, наочні, практичні,

Очікувані результати: учні зможуть:  визначати хронологічну послідовність подій періоду визвольних змагань;  показувати на карті місця основних подій періоду на основі аналізу різних джерел інформації;визначати причинно-наслідкові зв’язки між подіями, явищами та процесами періоду української революції; описувати соціально-економічне становище, настрої населення в суспільстві

Хід уроку:

 

І Організаційний момент (1 хв.)

 

ІІ Актуалізація опорних знань учнів (2 хв.)

 

Дослідити зміст ІІ Універсалу.  З’ясувати його наслідки та визначити історичне значення..

 

ІІІ  Мотивація навчальної діяльності (1хв.)

 

В практичних завданнях вивчити ,закріпити та вміти застосовувати знання з теми у вирішенні тестових завдань.

 

ІV Актуалізація (2хв.)

 

Бліц-опитування  інтерактивним методом «Мікрофон»:

Пояснити значення термінів ,явищ та розпізнати історичних діячів :

«УЦР», «Універсал», «есери», «есери», «Національний Конгрес», «українізація арміі», Грушевський ,Міхновський ,Винниченко ,Петлюра.

 

VІ. Посненння нового матеріалу:

1. Продовження заповнення схеми загальних подій для формування  просторовоі історичноі компетентності подій. (2 хв.)

 

 

Перша світова війна .

Провал червневого наступу.

3-5 липня Кронштат більшовиків: арешт ,Львов  - відставка,Керенський формує перший коаліційний уряд.

Головнокомандуючий – Корнілов.

                   Липень

 Делегація Тимчасового уряду-компроміс.

3 ( 16 ) липня Постанова Тимчасового уряду «Про національно-політичне становище Украіни»

 Одночасно - ІІ Універсал

4-5 липня – збройний виступ самостійниківДругий український полк Полуботка.Міхновського на Румунський фронт

 

 

Лідер РСДРП(б)Лєнін переховується в Фінляндіі.

Петроградська Рада на чолі з Троцьким  готувала нове повстання.

 

 

2. Практичне завдання: використовуючи  дані з другої колонки скласти прості тести:

 

Наприклад:

 

ІІ Уніерсал прийнятий УЦР :

А.липень 1917

Б червень 1918

В березень 1917

Г вересень 1914

 

3.Заповнення схеми вивчення документів:

 

1.Дата , автор.

 

3 (16) липня. Винниченко

 

асоціаціативний ланцюжок: червень-липень 10 – 3

 

(Повторення: положення І Універсала)

·                     Україна вільна, але не відокремлена від Росії (автономія).

·                     Вищий законодавчий орган в Україні — майбутні Всенародні українські збори або Сойм.

·                     Українська центральна рада «на чолі нашого народу».

·                     Кожен орган місцевої влади, що виступав за інтереси української народу мав негайно налагодити адміністративні зв’язки з УЦР.

·                     Місцеву адміністрацію, яка була проти «українства», мало бути переобрано.

·                     У населених пунктах, де переважали національні меншини, українці повинні були «прийти до згоди й порозуміння», щоб будувати новий лад.

·                     Натомість УЦР сподівалася, що «народи неукраїнські» теж долучатимуться до розбудови автономної України.З наступного місяця запроваджувався «особливий податок на рідну справу», який мав пересилатися до бюджету УЦР.

·                     Наслідки

Для виконання проголошених намірів 28 червня (15 — ю. ст.) було створено Генеральний уряд, що набував значення уряду та виконував всі постанови УЦР.

2 Назва документ

ІІ Універсал

4. Розгляд документу та ключових цитат.

Робота з текстом документа :       

 Громадяни землі Української!

        Представники Тимчасового уряду повідомили нас про ті певні заходи, яких Тимчасовий уряд має вжити в справі управління на Україні до остаточного зібрання. Тимчасовий уряд, стоячи на сторожі завойованої революційним народом волі, визнаючи за кожним народом право на самоозначення і відносячи остаточне встановлення форми його до остаточного зібрання, простягає руку представникам української демократії – Ц е н т р а л ь н і й  р а д і, і закликає в згоді з ним творити нове життя України на добро всієї революційної Росії.

        Ми, Центральна рада, яка завжди стояла за те, щоб не одділяти Україну од Росії, щоб вкупі з усіма народами її прямувати до розвитку та добробуту всієї Росії і до єдності демократичних сил її, з задоволенням приймаємо заклик правительства до єднання і оповіщаємо ВСІХ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ:

        Українська Центральна рада, яка обрана українським народом через його революційні організації, незабаром поповниться на справедливих основах представниками інших народів, що живуть на Україні, від їх революційних організацій і тоді стане тим єдиним найвищим органом революційної демократії України, який буде представляти інтереси всієї людності нашого краю.

        Поповнена Центральна рада виділить наново з свого складу окремий одповідальний перед нею орган – Генеральний секретаріат, що буде представлений на затвердження Временного правительства як носитель найвищої крайової влади Временного правительства на Україні.

        В цім органі будуть об’єднані всі права і засоби, щоб він як представник демократії всієї України і разом з тим як найвищий крайовий орган управління мав змогу виконувати складну роботу організації та впорядкування життя всього краю в згоді з усією революційною Росією.

        В згоді з іншими національностями України і працюючи в справах державного управління як орган Временного правительства, Генеральний секретаріат Центральної ради твердо йтиме шляхом зміцнення нового ладу, утвореного революцією.

        Прямуючи до автономного ладу на Україні, Центральна рада в згоді з національними меншостями України підготовлятиме проекти законів про автономний устрій України для внесення їх на затвердження Учредительного зібрання.

        Вважаючи, що утворення краєвого органу Временного правительства на Україні забезпечує бажане наближення управління краєм до потреб місцевої людності в можливих до Учредительного зібрання межах, і визнаючи, що доля всіх народів Росії міцно зв’язана з загальними здобутками революції, ми рішуче ставимось проти замірів самовільного здійснення автономії України до Всеросійського Учредительного зібрання.

        Що торкається комплектування українських військових частин, то для цього Центральна рада матиме своїх представників при кабінеті військового міністра, при Генеральному штабі і при Верховному головнокомандуючому, які будуть брати участь в справах комплектування окремих частин виключно українцями, поскільки таке комплектування, по опреділенню військового міністра, буде являтись, з техничного боку, можливим без порушення боєспособності армії.

        Оповіщаючи про це громадян України, ми твердо віримо, що українська демократія, яка передала нам свою волю, разом з революційною демократією всієї Росії та її революційним правительством прикладе всі свої сили, щоб довести всю державу, і зокрема Україну, до повного торжества революції.

 

                                        Голова Української Центральної ради         М. Грушевський

                                        Генеральний секретаріат

                                        Української Центральної ради:

                                        Голова Генерального секретаріату         В. Винниченко

                                        Генеральні секретарі: Х. БарановськийМ. СтасюкО. ШульгинВ. СадовськийБ. МартосІ. Стешенко

                                        Генеральний писар П. Христюк


                                        У Києві1917 року, липня 3-го дня.

 

 

Учні самостійно читають та виписують ключові цитати. Вчитель озвучує свій варіант ключових  цитат.

5. Практичне завдання : усно скласти приклади тестових завдань по цитатах документу.

6 . Історіографія документа : Другий універсал Української Центральної Ради не має одностайної оцінки серед сучасників та дослідників. Грушевський вважав, що «порозуміння УЦР з російським урядом відкрило нову сторінку в житті України». Грицак зазначає, що «без сумніву, Другий універсал був кроком назад у порівнянні з першим».

 

7. Характеристика документа.

Вважається відступом від попереднього документа, оскільки став компромісом між ЦР та петроградським Тимчасовим урядом.

З одного, оформлення кінцевого варіанту автономії України відкладалося до майбутніх Установчих зборів Росії; також не було уточнено повноваження Генерального секретаріату та окреслено територію, на якій розповсюджувався вплив українського парламенту (крок назад).

З іншого боку, Тимчасовий уряд визнавав Центральну раду як регіональний представницький орган (чергове закріплення державотворчого процесу України).

Ключові результати: крок назад у розбудові автономії України, Тимчасовий уряд і його місцеві органи виконавчої влади змушені були зважати на існування Центральної ради.

Основні положення 2 Універсала

·                                 Центральна рада невдовзі має поповнитися представниками інших національностей, що живуть в Україні.

·                                 Склад Генерального секретаріату буде оновлено та подано на затвердження Тимчасового уряду як вищий краєвий орган місцевої влади в Україні.

·                                 Оновлений Генеральний секретаріат діятиме як представник демократії народу України та виконуватиме владні функції за згодою з революційною Росією.

·                                 Центральна рада підготує та подасть на затвердження майбутнім Установчим зборам законопроекти про автономний устрій України.

·                                 УЦР призначить своїх представників до кабінету Військового Міністра, Генерального штабу Росії та Верховного Головнокомандувача. З метою комплектувати окремі військові частини українським населенням.

Наслідки

Частина петроградських урядовців не сприйняла 2 універсал. Троє міністрів-кадетів залишило кабінет, що призвело до урядової кризи та утворення нового коаліційного Тимчасового уряду.

17 серпня (4 серпня — за юліанським стилем) 1917 року петроградський уряд затвердив «Тимчасову інструкцію Генеральному секретаріату». Як і домовлялися раніше, Секретаріат перетворювався на краєвий орган в Україні. Але юрисдикцію було обмежено 5 губерніями (замість 9). Генеральному секретаріату не було дозволено вести військові, продовольчі, судові справи, розвивати закордонні відносини, керувати транспортним сполученням і зв’язком (телеграф, пошта). Кількість секретарів зменшено до 7, при цьому 4 з них мали бути неукраїнцями (запроваджено квоту), тощо.

В інструкції не згадувався 2 універсал.

22 серпня (9 серпня — за юліанським стилем) 1917 року в резолюції Центральна рада не визнала дії Тимчасового уряду, підтвердила свою юрисдикцію у всіх дев’яти українських губерніях.

8. Практичне завдання : знайти правильні відповіді у тестовому завданні:

У Першому Універсалі Української Центральної Ради було задекларовано 
 •  створення Генерального Секретаріату.
 •  підтримку виступу самостійників.
 •  засудження корніловського заколоту.
 •  проголошення автономії України.

Проголошення Українською Центральною Радою Першого Універсалу спричинено 

 •  збройним виступом самостійників у Києві.
 •  відправленням українізованих військових частин на фронт.
 •  формуванням Рад робітничих, солдатських і селянських депутатів.
 •  відмовою Тимчасового уряду визнати право України на автономію.

Які з цитованих нижче документів були оприлюднені в липні – серпні 1917 р.? 

 1. «На час  до  вирішення  справи…  Установчими  Зборами  по  справах  місцевого  врядування  Україною  вищим  органом  Тимчасового  уряду  є  Генеральний  Секретаріат,  котрого  призначає …уряд по пропозиціям Центральної Ради…»
 2. «Неможливо одночасно визнавати право на самовизначення і водночас робити грубий замах на це право, накидаючи свої форми політичного ладу, як це робить Рада Народних Комісарів  Великоросії щодо Народної Української Республіки…»
 3. «…визнаючи, що доля всіх народів Росії міцно зв’язана…,  ми  рішуче ставимось  проти замірів  самовільного здійснення автономії України до Всеросійського Учредительного Зібрання…»
 4. «У Петрограді  зчинилися  криваві  події…  Частина  людності  Петрограда  за  приводом  більшовиків  повстала  озброєно  проти  Тимчасового  правительства  і  хоче  накинути  свою  волю всій Російській республіці…»
 5. «Хай буде  Україна  вільною.  Не  одділяючись  від  всієї  Росії,  не  розриваючи  з  державою  Російською, хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям».
 •  2, 4
 •  1, 3
 •  3, 4
 •  1, 5

Ухваливши Другий Універсал, Українська Центральна Рада 

 •  призупинила конфіскацію та передання поміщицьких земель селянам.
 •  припинила українізацію військових частин російської армії.
 •  включила до складу Генерального секретаріату представників Тимчасового уряду.
 •  відмовилася від самочинного проголошення автономії до скликання Всеросійських установчих зборів.

Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела?

«Він  залишався  романтиком,  навіть  очолюючи  перший  український  уряд – Генеральний  секретаріат,  він  жив  більше  емоціями  та  образами,  ніж  реаліями  повсякденного  життя.  Риторикою, пафосом, його революційним ідеалізмом були просякнуті навіть акти державної  ваги – Універсали Центральної Ради, до творення яких він мав безпосереднє відношення».

 •  С. Петлюру
 •  Д. Дорошенка
 •  В. Винниченка
 •  М. Грушевського

Збройний виступ самостійників у Києві спричинено 

 •  проголошенням радянської влади в Україні.
 •  наданням Тимчасовим урядом Тимчасової інструкції для Генерального секретаріату.
 •  висуванням російським Раднаркомом ультиматуму Українській Центральній Раді
 •  оприлюдненням Українською Центральною Радою Другого Універсалу.

Авторство якого з цитованих документів не належить Українській Центральній Раді? 

 •  «...визнаючи, що доля всіх народів Росії міцно зв’язана, ...ми рішуче ставимось проти ...самовільного здійснення автономії України до Всеросійського Учредительного Зібрання...»
 •  «На час до вирішення справи... Установчими Зборами по справах місцевого врядування Україною вищим органом Тимчасового уряду є Генеральний Секретаріат...»
 •  «Однині Україна стає Українською Народною Республікою. Не відділяючись від республіки Російської і зберігаючи єдність її, ми твердо станемо на нашій землі...»
 •  «Хай буде Україна вільною. Не одділяючись від всієї Росії ...хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям...»

 

Немає коментарів:

Дописати коментар