вівторок, 16 грудня 2014 р.

Шановні 11-класники - скоро тест...з історії України....

Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. 


1.Що було однієї зі складових політики десталінізації (1953 – 1964 рр.)?А)  Лібералізація державної політики щодо церкви, розширення мережі церковних громад
Б)  Ліквідація монополії КПРС на владу, передача влади З’їзду народних депутатів
В)  Реорганізація партійного апарату та створення національних комуністичних партій
Г)  Ліквідація системи ГУЛАГу, амністія та реабілітація незаконно засуджених 
2.«Реабілітація» – цеА)  повернення  після  війни  на батьківщину  військовополонених,  цивільних  полонених,  які були направлені на примусові роботи, біженців
Б)  насильницьке  відчуження  чи  тимчасове  вилучення  державою  для  її  потреб  майна,  продовольства громадян
В)  виправдання,  відновлення  в  правах  неправильно  звинувачених,  зганьблених  чи  засуджених осіб
Г)  створення умов для вільної діяльності політичних партій, громадських організацій 
3.Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання. 
«Упродовж 1953 – 1958 рр. державні закупівельні ціни в Українській РСР для колгоспів на  продукти  сільського  господарства  збільшилися  загалом  втричі,  зокрема  на  зерно – у 7  разів, на  картоплю – у 8, на  продукти тваринництва – у 5,5 раза.  Дозволено  видавати  колгоспникам  грошовий  аванс – 25% коштів,  що  отримували  колгоспи  від  реалізації  худоби та продуктів тваринництва».  Заходи, вжиті партійно-державним керівництвом УРСР, передбачали 
А)  реорганізацію частини колгоспів у радгоспи та укрупнення колгоспів
Б)  створення умов для розвитку присадибного господарства колгоспників
В)  здійснення переходу від жорсткого планового до ринкового виробництва
Г)  посилення матеріальної зацікавленості селян у суспільному виробництві 
4.Які з указаних нижче заходів партійно-державного керівництва в 1950 – середині 1960-х  років вплинули на життєвий рівень населення України?1.  Заборона робітникам і службовцям самочинно змінювати місце своєї роботи
2. Упровадження державних позик і збільшення присадибного господарства колгоспників
3.  Ведення широкомасштабного індустріального житлового будівництва
4.  Створення сфери побутових послуг і системи громадського харчування
5.  Установлення щомісячного авансування та пенсій за віком для колгоспників
6.  Підвищення рівня оплати праці, упровадження п’ятиденного робочого тижня
А)  1, 4, 5 
Б)  2, 3, 6 
В)  1, 2, 4
Г)  3, 5, 6 
5.«Раднаргоспи» – цеА)  органи управління, на які покладалася координація промислової кооперації  підприємств України в рамках Ради економічної взаємодопомоги (РЕВ)
Б)  організації, що керували системою державних закупівель сільськогосподарської  продукції в Україні
В)  державні органи, що здійснювали укрупнення колгоспів, продаж їм техніки  машинно-тракторних станцій (МТС)
Г)  органи державного управління, утворені за територіальним принципом, що керували  промисловістю та будівництвом у межах економічних районів 
6.Управління галузями народного господарства УРСР через систему раднаргоспів  здійснювалося впродовжА)  1945 – 1953 рр. 
Б)  1954 – 1964 рр. 
В)  1957 – 1965 рр. 
Г)  1964 – 1972 рр.  (  підготуйтесь!!!).....


Немає коментарів:

Дописати коментар